40/41 | 8/19/04 3:02 PM | PICT0057

He, he, he...guajiro!
Fotographic information